top of page

Cursul prezintă informații teoretice și practice necesare pentru elaborarea și realizarea planului de tratament în edentația totală în protetica pe implante, informații ce pot fi puse în aplicare imediat în practica dvs. zilnică.

 Cursul este structurat în două părți: partea teoretică și partea practică. Partea teoretică este axată pe descrierea unuor protocoale clinice predictibile de protezare a edentației totale atât fix cât și mobilizabil. Partea practică se va desfă